دکتر مهرناز لنکرانی

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

دکتر مهرناز لنکرانی http://drdr.ir/doctor/2435/دکتر-مهرناز-لنکرانی/ http://drdr.ir/doctor/2435/دکتر-مهرناز-لنکرانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران رسالت - نرسیده به دردشت - پلاک ۵۹۳ - ساختمان آل احمد - بالای داروخانه سرسبز
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مهرناز لنکرانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مهرناز لنکرانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مهرناز لنکرانی

تهران - رسالت - نرسیده به دردشت - پلاک ۵۹۳ - ساختمان آل احمد - بالای داروخانه سرسبز
تلفن مرکز
021۷XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)