دکتر مهرناز لنکرانی

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

دکتر مهرناز لنکرانی http://drdr.ir/doctor/2435/دکتر-مهرناز-لنکرانی/ http://drdr.ir/doctor/2435/دکتر-مهرناز-لنکرانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران رسالت - نرسیده به دردشت - پلاک ۵۹۳ - ساختمان آل احمد - بالای داروخانه سرسبز
اطلاعات مطب دکتر مهرناز لنکرانی

آدرس مطب دکتر مهرناز لنکرانی

تهران - رسالت - نرسیده به دردشت - پلاک ۵۹۳ - ساختمان آل احمد - بالای داروخانه سرسبز
تلفن مرکز
021۷۷۴۵۴۶۳۸
پزشکان مرتبط