دکتر شکوه شایان پور

متخصص داخلی، فوق تخصص نفرولوژی ( کلیه، فشار خون، دیالیز و پیوند کلیه)

دکتر شکوه شایان پور http://drdr.ir/doctor/2447/دکتر-شکوه-شایان-پور/ http://drdr.ir/doctor/2447/دکتر-شکوه-شایان-پور/ 73954 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان کیانپارس - خیابان شهریور شرقی - مجتمع پزشکی آریان - طبقه ۷
اطلاعات مطب دکتر شکوه شایان پور

آدرس مطب دکتر شکوه شایان پور

اهواز - کیانپارس - خیابان شهریور شرقی - مجتمع پزشکی آریان - طبقه ۷
تلفن مرکز
06133362733
پزشکان مرتبط