دکتر یاسر قزوینی

دکتر یاسر قزوینی

عمومی پزشک خانواده

دکتر یاسر قزوینی http://drdr.ir/doctor/2448/دکتر-یاسر-قزوینی/ http://drdr.ir/doctor/2448/دکتر-یاسر-قزوینی/ 71511 http://drdr.ir/images/site/دکتر-یاسر-قزوینی-2448.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-یاسر-قزوینی-2448.jpg 02142198503
مازندران مازندران بلوار پاسداران - روبروی بیمارستان بوعلی - ساختمان آقای معصومی - طبقه 2

بیوگرافی دکتر یاسر قزوینی

18 سال سابقه طبابت

دکتر یاسر قزوینی در مرکز استان مازندران مشغول به طبابت در امر پزشک خانواده میباشند

اطلاعات مطب دکتر یاسر قزوینی
15 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
خدمات در این مرکز
پزشک خانواده

آدرس مطب دکتر یاسر قزوینی

ساری - بلوار پاسداران - روبروی بیمارستان بوعلی - ساختمان آقای معصومی - طبقه 2
تلفن مرکز
01133343079
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط