مرکز ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک نجوا

مرکز ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک نجوا

کارشناس شنوایی سنجی (ادیومتریست)

مرکز ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک نجوا http://drdr.ir/doctor/2452/مرکز-ارزیابی-شنوایی-تجویز-سمعک-نجوا/ http://drdr.ir/doctor/2452/مرکز-ارزیابی-شنوایی-تجویز-سمعک-نجوا/ ش - 1631 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرکز-ارزیابی-شنوایی-تجویز-سمعک-نجوا-2452.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرکز-ارزیابی-شنوایی-تجویز-سمعک-نجوا-2452.jpg
یزد یزد بلوار طالقانی، کوچه شهید هدایتی، طبقه دوم آزمایشگاه سینا
اطلاعات مرکز ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک نجوا
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

یزد - بلوار طالقانی، کوچه شهید هدایتی، طبقه دوم آزمایشگاه سینا
تلفن مرکز
03537253158
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط