دکتر محمد علی یوسف نیا

جراحی قلب و عروق

دکتر محمد علی یوسف نیا http://drdr.ir/doctor/2461/دکتر-محمد-علی-یوسف-نیا/ http://drdr.ir/doctor/2461/دکتر-محمد-علی-یوسف-نیا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران
اطلاعات مطب دکتر محمد علی یوسف نیا
تلفن مرکز
02188870933 - 02188870934
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط