دکتر محمدصادق شاهرخ همدانی

متخصص داخلی

دکتر محمدصادق شاهرخ همدانی http://drdr.ir/doctor/2482/دکتر-محمدصادق-شاهرخ-همدانی/ http://drdr.ir/doctor/2482/دکتر-محمدصادق-شاهرخ-همدانی/ 46184 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان بوعلی - روبروی سینما قدس - ساختمان پزشکان پارس - طبقه اول
اطلاعات مطب دکتر محمدصادق شاهرخ همدانی

آدرس مطب دکتر محمدصادق شاهرخ همدانی

تهران - خیابان بوعلی - روبروی سینما قدس - ساختمان پزشکان پارس - طبقه اول
تلفن مرکز
08132514186
پزشکان مرتبط