دکتر محمدصادق شاهرخ همدانی

متخصص داخلی

دکتر محمدصادق شاهرخ همدانی http://drdr.ir/doctor/2482/دکتر-محمدصادق-شاهرخ-همدانی/ http://drdr.ir/doctor/2482/دکتر-محمدصادق-شاهرخ-همدانی/ 46184 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان بوعلی، روبروی سینما قدس، ساختمان پزشکان پارس، طبقه اول
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمدصادق شاهرخ همدانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدصادق شاهرخ همدانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمدصادق شاهرخ همدانی

تهران - خیابان بوعلی، روبروی سینما قدس، ساختمان پزشکان پارس، طبقه اول
تلفن مرکز
0813XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)