دکتر محمود شیرزاد نیک آباد

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

دکتر محمود شیرزاد نیک آباد http://drdr.ir/doctor/2484/دکتر-محمود-شیرزاد-نیک-آباد/ http://drdr.ir/doctor/2484/دکتر-محمود-شیرزاد-نیک-آباد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران کارگر شمالی (امیرآباد) - نبش بزرگراه جلال آل احمد - بیمارستان مرکز قلب تهران
اطلاعات مطب دکتر محمود شیرزاد نیک آباد

آدرس مطب دکتر محمود شیرزاد نیک آباد

تهران - کارگر شمالی (امیرآباد) - نبش بزرگراه جلال آل احمد - بیمارستان مرکز قلب تهران
تلفن مرکز
02188029600
پزشکان مرتبط