دکتر مسعود جان احمد

متخصص چشم

دکتر مسعود جان احمد http://drdr.ir/doctor/2485/دکتر-مسعود-جان-احمد/ http://drdr.ir/doctor/2485/دکتر-مسعود-جان-احمد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
همدان همدان بلوار خواجه رشید، پایین تر از اماکن، ساختمان پارسیان، طبقه 2
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مسعود جان احمد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مسعود جان احمد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مسعود جان احمد

همدان - بلوار خواجه رشید، پایین تر از اماکن، ساختمان پارسیان، طبقه 2
تلفن مرکز
0813XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)