دکتر اسفندیار سپنتا

متخصص ارتوپدی ( تروماتولوژی )

دکتر اسفندیار سپنتا http://drdr.ir/doctor/2488/دکتر-اسفندیار-سپنتا/ http://drdr.ir/doctor/2488/دکتر-اسفندیار-سپنتا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
همدان همدان خیابان بوعلی - خیابان بانک ملی - روبروی داروخانه اطمینان
اطلاعات مطب دکتر اسفندیار سپنتا

آدرس مطب دکتر اسفندیار سپنتا

همدان - خیابان بوعلی - خیابان بانک ملی - روبروی داروخانه اطمینان
تلفن مرکز
08132523311
پزشکان مرتبط