دکتر ایرج ایران زاد

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

دکتر ایرج ایران زاد http://drdr.ir/doctor/2498/دکتر-ایرج-ایران-زاد/ http://drdr.ir/doctor/2498/دکتر-ایرج-ایران-زاد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان آزادی - روبروی سازمان تامین اجتماعی - ساختمان داروخانه آزادی
اطلاعات مطب دکتر ایرج ایران زاد

آدرس مطب دکتر ایرج ایران زاد

تهران - خیابان آزادی - روبروی سازمان تامین اجتماعی - ساختمان داروخانه آزادی
تلفن مرکز
02166875611
پزشکان مرتبط