دکتر حمیدرضا صالحی

تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر حمیدرضا صالحی http://drdr.ir/doctor/25/دکتر-حمیدرضا-صالحی/ http://drdr.ir/doctor/25/دکتر-حمیدرضا-صالحی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ حمیدرضا صالحی، دکتر صالحی، دکتر حمید رضا صالحی، دکتر حمید صالحی، دکتر رضا صالحی، دکتر حمیدرضا صالحی، متخصص سونوگرافی و رادیولوژی شیراز
فارس فارس
اطلاعات مطب دکتر حمیدرضا صالحی
تلفن مرکز
07132357243
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
بیمه های طرف قرارداد
8 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
خدمات درمانی(روستاییان)
پزشکان مرتبط