دکتر آذرمیدخت یزدانفر

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر آذرمیدخت یزدانفر http://drdr.ir/doctor/2503/دکتر-آذرمیدخت-یزدانفر/ http://drdr.ir/doctor/2503/دکتر-آذرمیدخت-یزدانفر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
همدان همدان خیابان بوعلی - جنب سینما قدس - ساختمان دکتر بصیری
اطلاعات مطب دکتر آذرمیدخت یزدانفر

آدرس مطب دکتر آذرمیدخت یزدانفر

همدان - خیابان بوعلی - جنب سینما قدس - ساختمان دکتر بصیری
تلفن مرکز
08132526152
پزشکان مرتبط