دکتر شیوا برزویی

دکتر شیوا برزویی

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

دکتر شیوا برزویی http://drdr.ir/doctor/2504/دکتر-شیوا-برزویی/ http://drdr.ir/doctor/2504/دکتر-شیوا-برزویی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-شیوا-برزویی-2504.png http://drdr.ir/images/site/دکتر-شیوا-برزویی-2504.png 02142198536
همدان همدان میدان شریعتی - ساختمان پزشکان کسری - طبقه 3 - واحد 12
اطلاعات مطب دکتر شیوا برزویی
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر شیوا برزویی

همدان - میدان شریعتی - ساختمان پزشکان کسری - طبقه 3 - واحد 12
تلفن مرکز
08132511248
پزشکان مرتبط