دکتر عباس بختیاری

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر عباس بختیاری http://drdr.ir/doctor/2505/دکتر-عباس-بختیاری/ http://drdr.ir/doctor/2505/دکتر-عباس-بختیاری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
همدان همدان خیابان بوعلی - ساختمان پزشکان شماره یک
اطلاعات مطب دکتر عباس بختیاری

آدرس مطب دکتر عباس بختیاری

همدان - خیابان بوعلی - ساختمان پزشکان شماره یک
تلفن مرکز
08132516282
پزشکان مرتبط