دکتر علی سیامک حبیبی معینی

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

دکتر علی سیامک حبیبی معینی http://drdr.ir/doctor/2511/دکتر-علی-سیامک-حبیبی-معینی/ http://drdr.ir/doctor/2511/دکتر-علی-سیامک-حبیبی-معینی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران سعادت آباد - سرو غربی - خیابان بخشایش - بیمارستان عرفان - کلینیک غدد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر علی سیامک حبیبی معینی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی سیامک حبیبی معینی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علی سیامک حبیبی معینی

تهران - سعادت آباد - سرو غربی - خیابان بخشایش - بیمارستان عرفان - کلینیک غدد
تلفن مرکز
0212XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)