دکتر علی سیامک حبیبی معینی

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

دکتر علی سیامک حبیبی معینی http://drdr.ir/doctor/2511/دکتر-علی-سیامک-حبیبی-معینی/ http://drdr.ir/doctor/2511/دکتر-علی-سیامک-حبیبی-معینی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران سعادت آباد - سرو غربی - خیابان بخشایش - بیمارستان عرفان - کلینیک غدد
اطلاعات مطب دکتر علی سیامک حبیبی معینی

آدرس مطب دکتر علی سیامک حبیبی معینی

تهران - سعادت آباد - سرو غربی - خیابان بخشایش - بیمارستان عرفان - کلینیک غدد
تلفن مرکز
02122355745
پزشکان مرتبط