دکتر امیرحسین جنابی

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)

دکتر امیرحسین جنابی http://drdr.ir/doctor/2513/دکتر-امیرحسین-جنابی/ http://drdr.ir/doctor/2513/دکتر-امیرحسین-جنابی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
همدان همدان خیابان جهان نما - ساختمان پزشکان شهباز - طبقه همکف - واحد 5
اطلاعات مطب دکتر امیرحسین جنابی

آدرس مطب دکتر امیرحسین جنابی

همدان - خیابان جهان نما - ساختمان پزشکان شهباز - طبقه همکف - واحد 5
تلفن مرکز
08138240766
پزشکان مرتبط