دکتر مصطفی قانعی

فوق تخصص بیماری های ریه

دکتر مصطفی قانعی http://drdr.ir/doctor/2529/دکتر-مصطفی-قانعی/ http://drdr.ir/doctor/2529/دکتر-مصطفی-قانعی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان وصال شیرازی - خیابان ایتالیا - ساختمان پزشکان ایتالیا - پلاک ساختمان ۶۲ - طبقه سوم - واحد ۱۳
اطلاعات مطب دکتر مصطفی قانعی

آدرس مطب دکتر مصطفی قانعی

تهران - خیابان وصال شیرازی - خیابان ایتالیا - ساختمان پزشکان ایتالیا - پلاک ساختمان ۶۲ - طبقه سوم - واحد ۱۳
تلفن مرکز
0۲۱-۸۸۹۶۳۸۶۳
پزشکان مرتبط