دکتر حمیدرضا روزی طلب

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)

دکتر حمیدرضا روزی طلب http://drdr.ir/doctor/2534/دکتر-حمیدرضا-روزی-طلب/ http://drdr.ir/doctor/2534/دکتر-حمیدرضا-روزی-طلب/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
همدان همدان ابتدای خیابان بوعلی سینا - ساختمان پزشکان شماره یک
اطلاعات مطب دکتر حمیدرضا روزی طلب

آدرس مطب دکتر حمیدرضا روزی طلب

همدان - ابتدای خیابان بوعلی سینا - ساختمان پزشکان شماره یک
تلفن مرکز
08132518403
پزشکان مرتبط