دکتر اصغر کاظم علی

دکتر اصغر کاظم علی

متخصص قلب و عروق

دکتر اصغر کاظم علی http://drdr.ir/doctor/2541/دکتر-اصغر-کاظم-علی/ http://drdr.ir/doctor/2541/دکتر-اصغر-کاظم-علی/ 83173 http://drdr.ir/images/site/دکتر-اصغر-کاظم-علی-2541.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-اصغر-کاظم-علی-2541.jpg
کرمان کرمان بلوار جهاد - ساختمان پزشکان مادر - طبقه دوم
اطلاعات مطب دکتر اصغر کاظم علی
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر اصغر کاظم علی

کرمان - بلوار جهاد - ساختمان پزشکان مادر - طبقه دوم
تلفن مرکز
0343XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط