دکتر مسلم شادمانی

متخصص قلب و عروق

دکتر مسلم شادمانی http://drdr.ir/doctor/2542/دکتر-مسلم-شادمانی/ http://drdr.ir/doctor/2542/دکتر-مسلم-شادمانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمان کرمان چهارراه طهماسب آباد - بلوار جهاد - بین جهاد 1 و 3 - برج پزشکی پاستور - طبقه 4
اطلاعات مطب دکتر مسلم شادمانی

آدرس مطب دکتر مسلم شادمانی

کرمان - چهارراه طهماسب آباد - بلوار جهاد - بین جهاد 1 و 3 - برج پزشکی پاستور - طبقه 4
تلفن مرکز
03432233654
پزشکان مرتبط