دکتر مسعود دیلمی

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر مسعود دیلمی http://drdr.ir/doctor/2543/دکتر-مسعود-دیلمی/ http://drdr.ir/doctor/2543/دکتر-مسعود-دیلمی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمان کرمان پارک نشاط - خیبان سعدی - سعدی هفتم - ساختمان پارک کلینیک
اطلاعات مطب دکتر مسعود دیلمی

آدرس مطب دکتر مسعود دیلمی

کرمان - پارک نشاط - خیبان سعدی - سعدی هفتم - ساختمان پارک کلینیک
تلفن مرکز
03432225006
پزشکان مرتبط