دکتر حبیب حی بر

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر حبیب حی بر http://drdr.ir/doctor/2548/دکتر-حبیب-حی-بر/ http://drdr.ir/doctor/2548/دکتر-حبیب-حی-بر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان کیانپارس - خیابان 13 غربی - مجتمع آرمان - واحد اول
اطلاعات مطب دکتر حبیب حی بر

آدرس مطب دکتر حبیب حی بر

اهواز - کیانپارس - خیابان 13 غربی - مجتمع آرمان - واحد اول
تلفن مرکز
06133389423 - 06133387485
پزشکان مرتبط