دکتر افشین هنرمند

متخصص قلب و عروق

دکتر افشین هنرمند http://drdr.ir/doctor/2551/دکتر-افشین-هنرمند/ http://drdr.ir/doctor/2551/دکتر-افشین-هنرمند/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان خیابان سی متری - جنب بازار بزرگ - ساختمان پزشکی عصاره
اطلاعات مطب دکتر افشین هنرمند

آدرس مطب دکتر افشین هنرمند

اهواز - خیابان سی متری - جنب بازار بزرگ - ساختمان پزشکی عصاره
تلفن مرکز
06132224558
پزشکان مرتبط