دکتر سارا عاشوری

قلب و عروق

دکتر سارا عاشوری http://drdr.ir/doctor/2552/دکتر-سارا-عاشوری/ http://drdr.ir/doctor/2552/دکتر-سارا-عاشوری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان کیانپارس - خیابان شش شرقی - ساختمان پزشکان پارسا - طبقه 5
اطلاعات مطب دکتر سارا عاشوری

آدرس مطب دکتر سارا عاشوری

اهواز - کیانپارس - خیابان شش شرقی - ساختمان پزشکان پارسا - طبقه 5
تلفن مرکز
06133922422 - 06133922423
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط