دکتر محمد مهدی قاسمیان

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی

دکتر محمد مهدی قاسمیان http://drdr.ir/doctor/2553/دکتر-محمد-مهدی-قاسمیان/ http://drdr.ir/doctor/2553/دکتر-محمد-مهدی-قاسمیان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان آفریقا - روبروی سوپر جردن - برج مشکی - طبقه ۳
اطلاعات مطب دکتر محمد مهدی قاسمیان

آدرس مطب دکتر محمد مهدی قاسمیان

تهران - خیابان آفریقا - روبروی سوپر جردن - برج مشکی - طبقه ۳
تلفن مرکز
02122017306
پزشکان مرتبط