دکتر امیرحسین دینی

عمومی

دکتر امیرحسین دینی http://drdr.ir/doctor/2569/دکتر-امیرحسین-دینی/ http://drdr.ir/doctor/2569/دکتر-امیرحسین-دینی/ 164894 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران دهکده المپیک، درمانگاه کیمیا
اطلاعات مطب دکتر امیرحسین دینی

آدرس مطب دکتر امیرحسین دینی

تهران - دهکده المپیک، درمانگاه کیمیا
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
پزشکان مرتبط