دکتر نصرت آزاد احیایی

قلب و عروق

دکتر نصرت آزاد احیایی http://drdr.ir/doctor/2607/دکتر-نصرت-آزاد-احیایی/ http://drdr.ir/doctor/2607/دکتر-نصرت-آزاد-احیایی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان آذربایجان - روبروی خیابان کارون - پلاک 1139
اطلاعات مطب دکتر نصرت آزاد احیایی

آدرس مطب دکتر نصرت آزاد احیایی

تهران - خیابان آذربایجان - روبروی خیابان کارون - پلاک 1139
تلفن مرکز
02166874968
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط