دکتر مرتضی سلیمانی

جراح و متخصص استخوان و مفاصل

دکتر مرتضی سلیمانی http://drdr.ir/doctor/2618/دکتر-مرتضی-سلیمانی/ http://drdr.ir/doctor/2618/دکتر-مرتضی-سلیمانی/ 108300 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
همدان همدان روبروی شهرداری کوچه خوش ساختمان خوش طبقه سوم
اطلاعات مطب دکتر مرتضی سلیمانی

آدرس مطب دکتر مرتضی سلیمانی

تویسرکان - روبروی شهرداری کوچه خوش ساختمان خوش طبقه سوم
تلفن مرکز
08134923038
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط