دکتر مرتضی سلیمانی

دکتر مرتضی سلیمانی

متخصص جراحی و متخصص استخوان و مفاصل

دکتر مرتضی سلیمانی http://drdr.ir/doctor/2618/دکتر-مرتضی-سلیمانی/ http://drdr.ir/doctor/2618/دکتر-مرتضی-سلیمانی/ 108300 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرتضی-سلیمانی-2618.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرتضی-سلیمانی-2618.jpg
همدان همدان روبروی شهرداری، کوچه خوش، ساختمان خوش، طبقه سوم
اطلاعات مطب دکتر مرتضی سلیمانی
45 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مرتضی سلیمانی

تویسرکان - روبروی شهرداری، کوچه خوش، ساختمان خوش، طبقه سوم
تلفن مرکز
08134923038
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط