دکتر علی عبدلی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر علی عبدلی http://drdr.ir/doctor/2621/دکتر-علی-عبدلی/ http://drdr.ir/doctor/2621/دکتر-علی-عبدلی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران
اطلاعات مطب دکتر علی عبدلی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط