دکتر محمدرضا شکیبی

متخصص داخلی و فوق تخصص روماتولوژی

دکتر محمدرضا شکیبی http://drdr.ir/doctor/2624/دکتر-محمدرضا-شکیبی/ http://drdr.ir/doctor/2624/دکتر-محمدرضا-شکیبی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمان کرمان خیابان ابوحامد، بیمارستان مهرگان
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا شکیبی

آدرس مطب دکتر محمدرضا شکیبی

کرمان - خیابان ابوحامد، بیمارستان مهرگان
تلفن مرکز
03432231591
پزشکان مرتبط