دکتر مسعود اصغری

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)

دکتر مسعود اصغری http://drdr.ir/doctor/2626/دکتر-مسعود-اصغری/ http://drdr.ir/doctor/2626/دکتر-مسعود-اصغری/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمان کرمان خیابان طالقانی شرقی
اطلاعات مطب دکتر مسعود اصغری

آدرس مطب دکتر مسعود اصغری

بافت - خیابان طالقانی شرقی
تلفن مرکز
03442426503
پزشکان مرتبط