دکتر مهسا برجی

متخصص قلب و عروق

دکتر مهسا برجی http://drdr.ir/doctor/2633/دکتر-مهسا-برجی/ http://drdr.ir/doctor/2633/دکتر-مهسا-برجی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان آيت - بين ميدان هفت حوض و تلفنخانه - بين خ براتي (چمن غربي) و خیابان جويبار - مجتمع رويال - پ ٣٧٦ - طبقه ١ - واحد ٤
اطلاعات مطب دکتر مهسا برجی

آدرس مطب دکتر مهسا برجی

تهران - خیابان آيت - بين ميدان هفت حوض و تلفنخانه - بين خ براتي (چمن غربي) و خیابان جويبار - مجتمع رويال - پ ٣٧٦ - طبقه ١ - واحد ٤
پزشکان مرتبط