دکتر نادر انوشه

متخصص قلب و عروق

دکتر نادر انوشه http://drdr.ir/doctor/2634/دکتر-نادر-انوشه/ http://drdr.ir/doctor/2634/دکتر-نادر-انوشه/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران انتهای همت غرب - شهرک گلستان (شهرک راه آهن) - بلوار گلهای جنوبی - ساختمان پزشکان گلها - طبقه 2
اطلاعات مطب دکتر نادر انوشه

آدرس مطب دکتر نادر انوشه

تهران - انتهای همت غرب - شهرک گلستان (شهرک راه آهن) - بلوار گلهای جنوبی - ساختمان پزشکان گلها - طبقه 2
تلفن مرکز
021۴۴۷۴۶۲۵۷
پزشکان مرتبط