دکتر فرشته اسفندیاری

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر فرشته اسفندیاری http://drdr.ir/doctor/2645/دکتر-فرشته-اسفندیاری/ http://drdr.ir/doctor/2645/دکتر-فرشته-اسفندیاری/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران شريعتی - ميرداماد - رودبار شرقی شمالی - پلاک 47 - ساختمان پزشکان رودبار - طبقه 1 - واحد 3
اطلاعات مطب دکتر فرشته اسفندیاری

آدرس مطب دکتر فرشته اسفندیاری

تهران - شريعتی - ميرداماد - رودبار شرقی شمالی - پلاک 47 - ساختمان پزشکان رودبار - طبقه 1 - واحد 3
پزشکان مرتبط