دکتر کلینیک قلب سینا

متخصص قلب و عروق

دکتر کلینیک قلب سینا http://drdr.ir/doctor/2660/دکتر-کلینیک-قلب-سینا/ http://drdr.ir/doctor/2660/دکتر-کلینیک-قلب-سینا/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی بلوار مفتح - مفتح 4
اطلاعات مطب دکتر کلینیک قلب سینا

آدرس مطب دکتر کلینیک قلب سینا

مشهد - بلوار مفتح - مفتح 4
تلفن مرکز
05132735017
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط