دکتر مازیار ترک آبادی

عمومی عمومی

دکتر مازیار ترک آبادی http://drdr.ir/doctor/2674/دکتر-مازیار-ترک-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/2674/دکتر-مازیار-ترک-آبادی/ 98756 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 07633689880
هرمزگان هرمزگان
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مازیار ترک آبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مازیار ترک آبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب