دکتر حسن گنجی زاده

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

دکتر حسن گنجی زاده http://drdr.ir/doctor/2684/دکتر-حسن-گنجی-زاده/ http://drdr.ir/doctor/2684/دکتر-حسن-گنجی-زاده/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران یوسف آباد - خیابان فتحی شقاقی - جنب داروخانه سبز - پلاک ۵۲ - واحد ۱۳
اطلاعات مطب دکتر حسن گنجی زاده

آدرس مطب دکتر حسن گنجی زاده

تهران - یوسف آباد - خیابان فتحی شقاقی - جنب داروخانه سبز - پلاک ۵۲ - واحد ۱۳
پزشکان مرتبط