دکتر سیده فهیمه رفیعی

دکتری حرفه ای و فیزیوتراپی

دکتر سیده فهیمه رفیعی http://drdr.ir/doctor/2698/دکتر-سیده-فهیمه-رفیعی/ http://drdr.ir/doctor/2698/دکتر-سیده-فهیمه-رفیعی/ 5545 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی امام خمینی 40 - چهارراه لشکر جنب مترو - پلاک 10
اطلاعات مطب دکتر سیده فهیمه رفیعی
45 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سیده فهیمه رفیعی

مشهد - امام خمینی 40 - چهارراه لشکر جنب مترو - پلاک 10
تلفن مرکز
05138555335
پزشکان مرتبط