دکتر وحید آرین

دکتر وحید آرین

کارشناس تغذیه

دکتر وحید آرین http://drdr.ir/doctor/27/دکتر-وحید-آرین/ http://drdr.ir/doctor/27/دکتر-وحید-آرین/ ت 3756 http://drdr.ir/images/site/دکتر-وحید-آرین-27.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-وحید-آرین-27.jpg وحید آرین، دکتر وحید آرین، دکتر آرین، متخصص تغذیه کرمانشاه،
کرمانشاه کرمانشاه خیابان جوانشیر روبروی کلینیک مهدیه مهدیه مجتمع پزشکی حکیم طبقه 2 واحد 8 کلینیک تغذیه سیب
اطلاعات مطب دکتر وحید آرین

آدرس مطب دکتر وحید آرین

کرمانشاه - خیابان جوانشیر روبروی کلینیک مهدیه مهدیه مجتمع پزشکی حکیم طبقه 2 واحد 8 کلینیک تغذیه سیب
تلفن مرکز
08337214595
بیمه های طرف قرارداد
1 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
پزشکان مرتبط