علیرضا ساعی

کارشناس ارشد کارشناسی گفتار درمانی کارشناسی ارشد علوم شناختی

علیرضا ساعی http://drdr.ir/doctor/2702/دکتر-علیرضا-ساعی/ http://drdr.ir/doctor/2702/دکتر-علیرضا-ساعی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران سعادت آباد - سرو غربی نرسیده به میدان کتاب
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط علیرضا ساعی ویزیت شده اید؟
اطلاعات علیرضا ساعی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب علیرضا ساعی

تهران - سعادت آباد - سرو غربی نرسیده به میدان کتاب
تلفن مرکز
0212XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)