دکتر عبداله هادی

متخصص ارتوپدی ( تروماتولوژی )

دکتر عبداله هادی http://drdr.ir/doctor/2709/دکتر-عبداله-هادی/ http://drdr.ir/doctor/2709/دکتر-عبداله-هادی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان شمس آبادی - چهارراه قصر - مجتمع قصر نور - واحد 315
اطلاعات مطب دکتر عبداله هادی

آدرس مطب دکتر عبداله هادی

اصفهان - شمس آبادی - چهارراه قصر - مجتمع قصر نور - واحد 315
تلفن مرکز
03132240080
پزشکان مرتبط