دکتر زهرا عبدی

متخصص کارشناس عالی مامایی

دکتر زهرا عبدی http://drdr.ir/doctor/2711/دکتر-زهرا-عبدی/ http://drdr.ir/doctor/2711/دکتر-زهرا-عبدی/ 50551 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز سه راه حسن آباد خیابان شادی - پلاک 44
اطلاعات مطب دکتر زهرا عبدی

آدرس مطب دکتر زهرا عبدی

کرج - سه راه حسن آباد خیابان شادی - پلاک 44
تلفن مرکز
02632513934
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط