دکتر محمودرضا شفازند

متخصص جراحی چشم

دکتر محمودرضا شفازند http://drdr.ir/doctor/2713/دکتر-محمودرضا-شفازند/ http://drdr.ir/doctor/2713/دکتر-محمودرضا-شفازند/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران ضلع شمال شرقی میدان پونک - جنب داروخانه دکتر مکملان
اطلاعات مطب دکتر محمودرضا شفازند

آدرس مطب دکتر محمودرضا شفازند

تهران - ضلع شمال شرقی میدان پونک - جنب داروخانه دکتر مکملان
تلفن مرکز
02144430126
پزشکان مرتبط