دکتر سودابه درویش نارنج بن

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر سودابه درویش نارنج بن http://drdr.ir/doctor/2759/دکتر-سودابه-درویش-نارنج-بن/ http://drdr.ir/doctor/2759/دکتر-سودابه-درویش-نارنج-بن/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - خیابان شهید اعرابی - جنب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان طالقانی
اطلاعات مطب دکتر سودابه درویش نارنج بن

آدرس مطب دکتر سودابه درویش نارنج بن

تهران - بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - خیابان شهید اعرابی - جنب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان طالقانی
تلفن مرکز
02122432561
پزشکان مرتبط