دکتر عباس فومنی

متخصص متخصص بیماری های داخلی

دکتر عباس فومنی http://drdr.ir/doctor/2776/دکتر-عباس-فومنی/ http://drdr.ir/doctor/2776/دکتر-عباس-فومنی/ 15823 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی بلوار معلم - بین کوچه معلم 36 و 38 - پلاک 878
اطلاعات مطب دکتر عباس فومنی

آدرس مطب دکتر عباس فومنی

مشهد - بلوار معلم - بین کوچه معلم 36 و 38 - پلاک 878
تلفن مرکز
05138939293
پزشکان مرتبط