دکتر فرهاد شاهی

فوق تخصص خون و سرطان (هماتولوژی و انکولوژی)

دکتر فرهاد شاهی http://drdr.ir/doctor/2777/دکتر-فرهاد-شاهی/ http://drdr.ir/doctor/2777/دکتر-فرهاد-شاهی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران
اطلاعات مطب دکتر فرهاد شاهی
پزشکان مرتبط