دکتر مژده رحمانیان

کارشناس ارشد تغذیه

دکتر مژده رحمانیان http://drdr.ir/doctor/2784/دکتر-مژده-رحمانیان/ http://drdr.ir/doctor/2784/دکتر-مژده-رحمانیان/ 6875 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی سربالایی ولیعصر - خیابان شیراز - ساختمان استاد شهریار - طبقه 2 شرقی
اطلاعات مطب دکتر مژده رحمانیان
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مژده رحمانیان

تبریز - سربالایی ولیعصر - خیابان شیراز - ساختمان استاد شهریار - طبقه 2 شرقی
تلفن مرکز
04133270598
پزشکان مرتبط