دکتر عاطفه دارایی

گفتار درمانی

دکتر عاطفه دارایی http://drdr.ir/doctor/2785/دکتر-عاطفه-دارایی/ http://drdr.ir/doctor/2785/دکتر-عاطفه-دارایی/ 1201 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان خیابان امیری - روبروی ساختمان متروپل - فرعی 12 (کوچه برق) - بعد از مطب دکتر نجفی - طبقه همکف ساختمان دکتر عباس غفاری
اطلاعات مطب دکتر عاطفه دارایی

آدرس مطب دکتر عاطفه دارایی

آبادان - خیابان امیری - روبروی ساختمان متروپل - فرعی 12 (کوچه برق) - بعد از مطب دکتر نجفی - طبقه همکف ساختمان دکتر عباس غفاری
تلفن مرکز
06153227372
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط