دکتر عاطفه دارایی

دکتر عاطفه دارایی

کارشناس گفتار درمانی

دکتر عاطفه دارایی http://drdr.ir/doctor/2785/دکتر-عاطفه-دارایی/ http://drdr.ir/doctor/2785/دکتر-عاطفه-دارایی/ 1201 http://drdr.ir/images/site/دکتر-عاطفه-دارایی-2785.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-عاطفه-دارایی-2785.jpg
خوزستان خوزستان خیابان امیری، روبروی ساختمان متروپل، فرعی 12 (کوچه برق)، بعد از مطب دکتر نجفی، طبقه همکف
اطلاعات مطب دکتر عاطفه دارایی
45 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر عاطفه دارایی

آبادان - خیابان امیری، روبروی ساختمان متروپل، فرعی 12 (کوچه برق)، بعد از مطب دکتر نجفی، طبقه همکف
تلفن مرکز
06153227372
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط