دکتر سمیه اسبقی

دکتر سمیه اسبقی

کارشناس ارشد تغذیه

دکتر سمیه اسبقی http://drdr.ir/doctor/28/دکتر-سمیه-اسبقی/ http://drdr.ir/doctor/28/دکتر-سمیه-اسبقی/ 1529 http://drdr.ir/images/site/دکتر-سمیه-اسبقی-28.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-سمیه-اسبقی-28.jpg
کرمانشاه کرمانشاه بلوار گلستان - چهارراه ارشاد - به سمت کمربندی - طبقه فوقانی مبل کاکتوس - کلینیک دی
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر سمیه اسبقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سمیه اسبقی

کرمانشاه - بلوار گلستان - چهارراه ارشاد - به سمت کمربندی - طبقه فوقانی مبل کاکتوس - کلینیک دی
تلفن مرکز
0833XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه