دکتر فریبرز وحید

متخصص دارای بورد تخصصی قلب و عروق

دکتر فریبرز وحید http://drdr.ir/doctor/2804/دکتر-فریبرز-وحید/ http://drdr.ir/doctor/2804/دکتر-فریبرز-وحید/ 146656 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خ شمس آبادی - ساختمان نگین
اطلاعات مطب دکتر فریبرز وحید

آدرس مطب دکتر فریبرز وحید

اصفهان - خ شمس آبادی - ساختمان نگین
تلفن مرکز
03132732020
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط